VD

Mikaela Lantz

070 - 642 42 71

Arbetsledning/Drift

Jonas Mårdfjäll

070 - 779 25 60

Prästkragevägen 43 Org nr: 556344-7621 Bankgiro: 5981-9144

194 67 Upplands Väsby Tel: 08-623 10 40